Organska hrana: Zašto je dobra i kako da krenete da je proizvodite?

Veza između hrane koju unosimo u organizam i zdravlja je neraskidiva. Procenjuje se da čovek čak 90% štetnih materija u organizam unosi putem hrane, a kako i ne bi, kada je okruženje u kojem živimo zagađeno na svim nivoima.

Organska hrana: Zašto je dobra i kako da krenete da je proizvodite?

Autor: Redakcija

Objavljeno: 25 Decembar 2020, 16:25 , Organska hrana: Zašto je dobra i kako da krenete da je proizvodite?

Veza između hrane koju unosimo u organizam i zdravlja je neraskidiva. Procenjuje se da čovek čak 90% štetnih materija u organizam unosi putem hrane, a kako i ne bi, kada je okruženje u kojem živimo zagađeno na svim nivoima. Vazduh, voda, zemljište, godinama su podložni lošim uticajima i raznim zagađivačima. Upravo u takvim uslovima se uzgaja hrana koju svakodnevno konzumiramo.


Danas postoji ceo niz bolesti za koji naši preci pre pedesetak godina nisu ni znali. Oboljenja koja su nekada bila retka sada su učestala, a savremena medicina nema medikamente za izlečenje. Jedino što možemo da učinimo, kako bismo očuvali zdravlje, jeste da delujemo preventivno.


Organska hrana i pažljiv odabir onoga što svesno unosimo u organizam, jedan je od koraka prevencije.

 

organska hrana proizvodnja

 

Šta je organska hrana?


Organska hrana podrazumeva način uzgoja biljnih i životinjskih kultura, koji je oslobođen upotrebe pesticida, hemijskih (neorganskih) đubriva, GMO, hormona rasta, zračenja, hemijskih aditiva.


Farme i parcele na kojima se vrši organski uzgoj su na propisanoj udaljenosti od auto puteva, kanalizacija, standardnih farmi i svih potencijalnih zagađivača. Organskim uzgojem se dobija maksimalni kvalitet hrane, dok se istovremeno čuva životna sredina.


Kao rezultat organska hrana je ukusnija od hrane proizvedene na standardni način i bogata je vitaminima, mineralima i antioksidansima, te kao takva doprinosi očuvanju ljudskog zdravlja.

 

Zakonski akti koji regulišu proizvodnju organske hrane


Proizvodnja organske hrane je regulisana brojnim zakonskim uredbama, a ako želite da otpočnete organski uzgoj, moraćete dobro da proučite sledeće pravne akte:

  • Zakon o organskoj proizvodnji.
  • Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje.
  • Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda.

 

Sva tri pravna akta uređuju proces proizvodnje organske hrane, od kvaliteta zemljišta do klasifikacije plodova, dakle, od početka do kraja. Zakon o organskoj proizvodnji uređuje ciljeve i načela proizvodnje, metode, kontrolu i sertifikaciju proizvoda, preradu, deklaracije, pakovanje koje vrše mašine za pakovanje organske hrane. Zakon uređuje i skladištenje, transport, uvoz i izvoz organske hrane.


Pravilnik o kontroli i sertifikaciji se odnosi na uslove koje poljoprivredno gazdinstvo treba da ispuni kako bi moglo da otpočne organski uzgoj. Gazdinstva nadziru kontrolne organizacije, koje proveravaju da li svaka etapa organskog uzgoja odgovara zadatim standardima.


Pravilnik o dokumentaciji sadrži spisak potrebne dokumentacije, koju gazdinstvo dostavlja kontrolnoj organizaciji, kako bi dobilo potvrdu da je organska hrana proizvedena u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji.

 

Kako da otpočnete proizvodnju organske hrane?

 

Ako želite da se uključite u organsku proizvodnju moraćete da se obratite kontrolnoj organizaciji koja je nadležna za teritoriju na kojoj će se vršiti organski uzgoj. Ministarstvo poljoprivrede dodeljuje nadležnost kontrolnim organizacijama, a biraju se jednom godišnje. Spisak kontrolnih organizacija dostupan je u Službenom glasniku.


Za 2020-u godinu kontrolne organizacije u Beogradu su bile Centar za ispitivanje namirnica, Ecocert Balkan, Ecovivendi, TMS CEE i SGS, dok je u Subotici nadležna kontrolna organizacija bila Organic control System.


Sa kontrolnom organizacijom ćete sklopiti ugovor koji označava početak procesa uključenja u organsku proizvodnju. Ugovorom potpisujete saglasnost da kontrolna organizacija može da vrši kontrolu i sertifikaciju organskih proizvoda koja uzgajate. Biće vam dodeljen evidencioni broj, a zavisno od kvaliteta zemljišta, sa proizvodnjom ćete verovatno morati da pričekate. Naime, zemljište mora da prođe fazu konverzije, kako bi se „očistilo“ od hemijskih pesticida koji su prethodno korišteni.


Period konverzije zemljišta zavisiće i od biljne kulture koju planirate da gajite:

 

  • Za jednogodišnje biljke zemljište treba da sačeka bar dve godine pre prve setve
  • Za višegodišnje biljke period „odmaranja“ zemljišta je tri ili više godina
  • Za krmne biljke na pašnjacima, koje se koriste za ishranu stoke, zemljište treba da bude u periodu konverzije dve godine.

 

Ako zemljište na kojem želite da uzgajate organske biljne kulture prethodno nije bilo obrađivano i tretirano neorganskim i hemijskim đubrivima, proces konverzije možete zaobići. Potrebno je da uzorak zemljišta odnesete na analizu i potvrdu o biološkoj ispravnosti zemljišta dostavite kontrolnoj organizaciji.

 

Organska proizvodnja


Potpisivanje ugovora obavezuje poljoprivrednog proizvođača da poštuje sva propisana pravila o organskoj proizvodnji i da koristi pomoćne proizvode koje Pravilnik propisuje. To su proizvodi za ishranu i zaštitu poljoprivrednih kultura, proizvodi koji pojačavaju plodnost zemljišta, proizvodi za čišćenje i dezinfekciju, proizvodi za ishranu i suplementi pri ishrani stoke, aditivi i pomoćna sredstva koja se koriste u preradi organskih proizvoda, kao i ambalaža i način pakovanja uz pomoć mašina za pakovanje organske hrane.


Ako se proizvodnja organske hrane pokaže kao isplativa investicija za vaše poljoprivredno gazdinstvo, u šta ne sumnjamo, jer za organskom hranom postoji mnogo veća potražnja od ponude, treba da zaokružite proces proizvodnje na vašem gazdinstvu. U suprotnom ćete plaćati velike firme da pakuju vaše proizvode umesto vas. Nabavka mašina za pakovanje organske hrane, uz automatski dodavač deklaracija, učiniće da kupcima možete da isporučite gotov organski proizvod.


Organska proizvodnja vas obavezuje da vodite zapisnik, odnosno pismenu evidenciju, o svim sredstvima koja ste koristili tokom uzgoja biljnih ili životinjskih kultura. Zapisnik na zahtev morate da prosledite na uvid kontrolnoj organizaciji, koja mora biti obaveštena o svim detaljima celog toka proizvodnje. Kontrolna organizacija može da dođe u inspekciju poljoprivrednog gazdinstva koje vrši organski uzgoj, a u slučaju inspekcije sva dokumentacija i procesi proizvodnje moraju biti prikazani kontrolnoj organizaciji.